Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-19 15:43:38 Konsultacje społeczne / Konsultacje społeczne dotyczące zainteresowania mieszkańców Bielska-Białej instalowaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby mieszkaniowe Agnieszka Lach Publikacja artykułu
2018-04-19 15:13:33 Zarządzenia prezydenta / w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, ozn. jako dz. 284/2, obręb Stare Bielsko, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości ozn. jako dz. 376/9, obręb Stare Bielsko. Bożena Jarecka-Kowalówka Publikacja artykułu
2018-04-19 15:05:49 Dyrektorzy szkół i przedszkoli 2018 / Laszczak Iza - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2018-04-19 15:05:33 Usługi / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. "Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej"; sygnatura: ZP.271.2.23.2018.JP Joanna Prusak Publikacja artykułu
2018-04-19 15:05:06 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 2018 / Gładysz Grzegorz - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2018-04-19 15:04:26 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 2018 / Kuś Teresa - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2018-04-19 15:03:38 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 2018 / Siatkowska Joanna - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2018-04-19 15:03:11 Zarządzenia prezydenta / w sprawie: wydzierżawienia przez Gminę Bielsko-Biała części nieruchomości ozn. jako dz. 27/50 obręb Wapienica, położonej przy ul. Relaksowej w Bielsku-Białej. Bożena Jarecka-Kowalówka Publikacja artykułu
2018-04-19 15:02:27 Pracownicy UM 2018 / Kalemba Irena - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2018-04-19 15:01:41 Pracownicy UM 2018 / Godyń Urszula - oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2017 roku Ewa Gryzełko Publikacja artykułu