Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 14:02:19 Dostawy / Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Przedszkola nr 49 w ramach projektu pn. "Radosne Przedszkolaki w Bielsku-Białej. Rozbudowa przedszkoli miejskich." Magdalena Śpiewak Kowalska Edycja artykułu
2018-06-21 13:33:51 Nadzór właścicielski / Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Bielsko-Biała - władze spółek. Anna Szeląg Publikacja artykułu
2018-06-21 13:33:48 Nadzór właścicielski / Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Bielsko-Biała - władze spółek. Anna Szeląg Archiwizacja artykułu
2018-06-21 13:23:24 Sprzedaż nieruchomości / Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych położonych na terenie Miasta Bielska-Białej Dorota Gojny Publikacja artykułu
2018-06-21 11:49:17 Roboty Budowlane / Przetarg nieograniczony - roboty remontowe na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Wojciech Sierant Edycja artykułu
2018-06-21 11:44:59 Roboty Budowlane / Przetarg nieograniczony - roboty remontowe na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Wojciech Sierant Edycja artykułu
2018-06-21 10:58:38 Roboty Budowlane / Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Budowę i doposażenie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej dla zadań: 1. Budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. 2. Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA" Beata Myśliwiec-Pieniądz Edycja artykułu
2018-06-21 10:49:48 Roboty Budowlane / Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Budowę i doposażenie terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej dla zadań: 1. Budowa Placu Zabaw dla dzieci i fitness "pod chmurką" - "POD GAIKAMI" Etap II, przy ul. ks. Stanisława Brzóski w Bielsku-Białej. 2. Budowa siłowni zewnętrznej w dzielnicy Hałcnów w Bielsku-Białej "Park rekreacyjny ORCHIDEA" Beata Myśliwiec-Pieniądz Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-06-21 09:18:10 Usługi / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dla Części I, II i III) oraz unieważnieniu (dla Części IV) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w Bielsku-Białej (4 części). Znak sprawy: ZP.271.2.20.2018.DL Szymon Pachla Edycja artykułu
2018-06-21 09:17:10 Usługi / Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.:” Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej”, Sygnatura: ZP.271.2.60.2018.AB Aleksandra Buławczyk Edycja artykułu