Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych położonych na terenie Miasta Bielska-Białej

Przetargi ustne nieograniczone dotyczą oddania w najem na czas nieoznaczony kiosków handlowych położonych w Bielsku-Białej:

1) przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kierunek Centrum) na części dz. 938/4 obręb Żywieckie Przedmieście,

2) przy ul. Józefa Piłsudskiego (przystanek autobusowy kierunek dworzec PKP) na części dz. 956 obręb Biała Miasto.

Przetargi odbędą się w dniu 3 sierpnia 2018 r. w sali nr 208 (II pietro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5:

- o godz. 10:00 na najem kiosku przy ul. Partyzantów (przystanek autobusowy kierunek Centrum),

- o godz. 11:00 na najem kiosku przy ul. Józefa Piłsudskiego (przystanek autobusowy kierunek dworzec PKP).

Wadia należy wpłacić nie później niż do dnia 30 lipca 2018 r. przelewem na konto Urzędu.

2018-06-21 13:23:24
2. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gminnej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok

2018-05-17 13:33:31