Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej.

II przetarg ustny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym o pow. użytkowej 20,40 m2, oznaczonej jako działka nr 5290/1 o pow. 30 m2, położonej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, obręb Lipnik, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała.

Przetarg odbędzie się 11 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

2018-03-28 07:41:03
2. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 59 wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych oznaczonych jako dz. 289/12, dz. 289/13, dz. 289/16, dz. 289/18 obręb Żywieckie Przedmieście z przeznaczeniem na cele usługowe (z preferencją usług gastronomicznych) oraz działaność sportową (korty tenisowe). Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 6438 m2.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Dodatkowe warunki zbycia ww. nieruchomości określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

2018-03-22 08:40:33
3. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Świt stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

Przetarg ustny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości gminnych położonych przy ul. Świt, oznaczonych jako dz. 480/25, dz. 1599/38 obj. Kw BB1B/00010167/8, dz. 1599/40 obj. Kw BB1B/00010169/2, dz. 482/9, dz. 482/10 obj. Kw BB1B/00044340/2 obręb Międzyrzecze Górne o łacznej powierzchni 13.225 m2, przeznaczonych na cele produkcyjno-usługowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5.

2018-03-15 10:37:34
4. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 2A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej własność Gminy Belsko-Biała

Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem o dotychczasowej funkcji mieszkaniowej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 2A wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 291 o pow. 146 m2, obj. Kw BB1B/00062649/0 obręb Bielsko Miasto, z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Dodatkowe warunki zbycia ww. nieruchomości określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków przetargu. 

2018-02-15 09:46:31
5. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem o dotychczasowej funkcji mieszkaniowej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 144/10 o pow. 2491 m2, obj. KW BB1B/00005350/0 obręb Górne Przedmieście z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Dodtakowe warunki sprzedaży ww. nieruchomości zawarte zostały w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

2018-02-08 11:23:19