Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 2A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej własność Gminy Belsko-Biała

Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem o dotychczasowej funkcji mieszkaniowej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Juliusza Słowackiego 2A wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 291 o pow. 146 m2, obj. Kw BB1B/00062649/0 obręb Bielsko Miasto, z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Dodatkowe warunki zbycia ww. nieruchomości określone zostały w Specyfikacji istotnych warunków przetargu. 

2018-02-15 09:46:31
2. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

Przetarg pisemny nieograniczony dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem o dotychczasowej funkcji mieszkaniowej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 6 wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki nr 144/10 o pow. 2491 m2, obj. KW BB1B/00005350/0 obręb Górne Przedmieście z przeznaczeniem na cele usługowo-mieszkaniowe.

Przetarg odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. Dodtakowe warunki sprzedaży ww. nieruchomości zawarte zostały w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

2018-02-08 11:23:19
3. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Robotniczej 5A

Przetarg dotyczy sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, oznaczonej jako działka nr 1413 o pow. 94 m2, obręb Żywieckie Przedmieście, obj. Kw BB1B/00056820/8, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Robotniczej 5A. Przetarg odbędzie sie 23 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 111 (I pietro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6.

2018-02-01 15:29:55
4. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała

PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Stefanii Sempołowskiej, stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali 111 (I piętro) w  gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Bialej przy pl. Ratuszowym 6.

2018-01-18 08:23:58