Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

2018-06-15 10:24:10
2. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-06-15 10:23:17
3. Uchwała ws. określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

2018-06-15 10:12:08
4. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Bielska-Białej w 2017 r.

2018-04-30 13:18:15
5. Uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-01-04 10:26:11
6. Uchwała w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-01-04 10:19:09
7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Bielska-Białej za rok 2016

2017-04-27 09:30:31
8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2017-04-21 11:18:36
9. Analiza stanu gospodarki odpadami dla Miasta Bielska-Białej za 2015 rok

 
2016-04-29 13:11:07
10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Bielska-Białej za 2014 rok


2015-04-30 13:27:56