Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Wyniki pomiarów stanowiących podstawę sporządzenia map akustycznych dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy

 
2014-12-29 14:05:42
2. Informacja dla przedsiębiorców

 
2014-08-27 13:13:31
3. uchwała nr XXIV/603/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2013-02-06 08:27:42
4. Zmiana plau zagospodarowania przestrzennego - ul.: Bohateów Monte Cassino, Andersa

 
2011-12-19 11:49:44
5. Sprawozdania z realizacji zadań zapisanych w Programie ochrony środowiska miasta Bielska-Białej za lata 2007-2008 i rok 2009

 
2011-04-19 12:20:13
6. Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Bielska-Białej do roku 2012 z perspektywą do 2016 roku

 
2011-03-28 11:02:06
7. Wykaz terenów niespełniających standardów jakości gleby lub ziemi, w tym zaznaczenie sposobu zagospodarowania tych terenów

Wykaz terenów niespełniających standardów jakości gleby lub ziemi, w tym zaznaczenie sposobu zagospodarowania tych terenów
2006-01-30 00:00:00
8. Wyniki pomiarów wskaźników i substancji powodujących przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

Wyniki pomiarów wskaźników i substancji powodujących przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
2006-01-30 00:00:00
9. Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska

Zadania realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska
2005-02-08 12:00:00
10. Program ochrony środowiska miasta Bielska-Białej (zatwierdzony uchwałą nr XXXVIII/852/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2004 roku)

 
2004-05-24 12:00:00