INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 

 
 

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

 


Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dotycząca obsługi osób niesłyszących i mających trudności
w komunikowaniu się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

 

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie
w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

2. skorzystania z usług wybranego tłumacza języka migowego: 

PJM - polskiego języka migowego,

SJM - systemu językowo-migowego, 

SKOGN - systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych . 

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

 • Wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, który można pobrać:
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego Plac Ratuszowy 6, Biuro Obsługi Interesanta, Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • ze strony internetowej www.bip.um.bielsko.pl zakładka -informacja
   dla osób niesłyszących.
 • Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
  • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
  • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
  • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN);

Zgłoszenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: niepelnosprawni@um.bielsko.pl
  lub informacja@um.bielsko.pl,
 • faksem na numer 33/49-71-814
 • smsem pod numer telefonu +48 786 949 508.
 • listownie na adres Urząd Miejski w Bielsku-Białej ul. Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta
  na stanowisku nr 1 Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

 

Biuro Obsługi Interesanta, nr telefonu 33/49-71-801.

 

Wniosek o skorzystanie z usług tłumacza migowego (DOC, 29 KB)

 

Zachęcamy również do załatwiania spraw drogą elektroniczną poprzez platformę

SEKAP:  link: https://www.sekap.pl/

 
Liczba odwiedzin : 3533
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Milewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Olga Piznal Wydział Organizacji i Nadzoru
Czas wytworzenia: 2012-08-29 13:02:10
Czas publikacji: 2016-05-19 10:27:25
Data przeniesienia do archiwum : Brak