Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

2018-06-07 14:04:32
2. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wpisanych do ewidecji prowadzonej przez Prezydenta Miasta)

2018-06-05 11:55:48
3. Wykaz fundacji działających na terenie Gminy Bielsko-Biała

2018-05-25 14:48:05
4. Wykaz klubów i związków sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

2018-04-26 13:22:12
5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II edycja (część 2) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego

2018-03-21 09:18:15
6. Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych

2018-02-23 14:04:27
7. Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy Bielsko-Biała, uprawnione do otrzymania 1 % podatku za 2017 r.

2018-01-04 16:52:19
8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja 2018 (POMOC PRAWNA) , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-11-30 14:38:04
9. Wykaz zarejestrowanych oddziałów stowarzyszeń

2017-09-01 10:53:28
10. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-03-17 11:33:44