Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

2018-03-14 12:20:11
2. Wykaz klubów i związków sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

2018-03-14 11:47:21
3. Wykaz fundacji działających na terenie Gminy Bielsko-Biała

2018-03-14 11:46:29
4. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wpisanych do ewidecji prowadzonej przez Prezydenta Miasta)

2018-03-12 11:40:47
5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - II edycja (część 1) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego

2018-03-08 08:40:54
6. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - I edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego

2018-02-27 10:51:58
7. Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych

2018-02-23 14:04:27
8. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu polityki społecznej - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2018-02-23 09:53:23
9. Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie Gminy Bielsko-Biała, uprawnione do otrzymania 1 % podatku za 2017 r.

2018-01-04 16:52:19
10. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - I edycja 2018 (POMOC PRAWNA) , przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-11-30 14:38:04