Wersja archiwalna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej 

 

14.12.2017 r. Zbiorcze zestawienie fert

 

23.11.2017 r. UWAGA!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1) (zmiana terminu składania ofert)

Zamawiający informuje, że w najbliżym czasie opublikuje odpowiedzi na pytania.

28.11.2017 r. UWAGA!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) - zmiana terminu składania ofert

 

04.12.2017r. !!!UWAGA!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)- zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytania,  pliki: wzór umowy - zamienny, formularz oferty - zamienny

 

Załączniki

0001 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _2_.pdf

Data: 2017-11-28 11:03:40 Rozmiar: 191.6k Format: .pdf Pobierz

001 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _1_.pdf

Data: 2017-11-23 13:46:23 Rozmiar: 152.88k Format: .pdf Pobierz

001 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _3_.pdf

Data: 2017-12-04 15:17:50 Rozmiar: 115.38k Format: .pdf Pobierz

01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 291.22k Format: .pdf Pobierz

02 siwz.pdf

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 330.65k Format: .pdf Pobierz

03. Załącznik nr 1 do siwz -Formularz OFERTA-1.doc

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

03. Załącznik nr 1.1 do siwz -Formularz OFERTA-zamienny.doc

Data: 2017-12-04 15:17:50 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

04. Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY.pdf

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 328.03k Format: .pdf Pobierz

04. Załącznik nr 2.1 WZÓR UMOWY- zamienny.pdf

Data: 2017-12-04 15:17:50 Rozmiar: 327.79k Format: .pdf Pobierz

05. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków doc.odt

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 19.74k Format: .odt Pobierz

06. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku wykluczenia.odt

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 22.2k Format: .odt Pobierz

07. Załącznik nr 5 Oświadczenie-grupa kapitałowa.odt

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 22.12k Format: .odt Pobierz

08. Załącznik nr 6 do siwz - Wykaz usług.doc

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

09. Załącznik nr 7 do siwz -Potencjał kadrowy.odt

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 24k Format: .odt Pobierz

10. Załącznik nr 8 do siwz -Zobowiązanie innych podmiotów.doc

Data: 2017-11-17 10:49:07 Rozmiar: 42k Format: .doc Pobierz

pytania i odpowiedzi do przetargu na dokumnetacje projekto….pdf

Data: 2017-12-05 12:10:43 Rozmiar: 146.49k Format: .pdf Pobierz

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Data: 2017-12-14 13:07:20 Rozmiar: 454.99k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Matusiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Szymon Matusiewicz
Czas wytworzenia: 2017-11-17 10:46:25
Czas publikacji: 2018-01-24 13:13:37
Data przeniesienia do archiwum : 2018-01-24