Informacje podstawowe 

 
 
Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
a nie udostępnionych w biuletynie można uzyskać zwracając się do Wydziału którego sprawa ta dotyczy.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Informujemy, że budynki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej usytuowane
przy Placu Ratuszowym nr 1, 5, 6 i 7 są całodobowo monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej,
a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
informacje kontaktowe oraz NIP i REGON

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Adres: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Dane Kontaktowe:
Telefon: +48 33 4971 800, +48 33 4971 497
Fax: +48 33 4971 786
Email: informacja@bielsko-biala.pl
Adres strony bip: http://um.bielsko.pl/bip
Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7364
Skrytka ePUAP:  /UMB-B/sekap
Adres strony WWW: http://bielsko-biala.pl

 
Liczba odwiedzin : 642835
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Klisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział ON
Czas wytworzenia: 2016-05-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-02-09 10:42:36
Data przeniesienia do archiwum : Brak