Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-28 13:55:23 Roboty Budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 37 oraz Gimnazjum Nr 8 w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 5 Karolina Klaczek Edycja artykułu
2017-03-28 13:49:44 Roboty Budowlane / Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa windy oraz modernizacja sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej Renata Niklewicz Edycja artykułu
2017-03-28 13:13:13 Zgromadzenia / Informacja o sposobie zgłaszania zgromadzeń Maria Cywińska Edycja artykułu
2017-03-28 12:36:26 Ogłoszenia różne / O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 - tekst jednolity) zawiadamia się, że w dniu 27.03.2017r. została wydana decyzja na wniosek AQUA, 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krynicznej i Lipnickiej w Bielsku-Białej" na działkach nr: 466/16, 485/3, 484/1, 495/7 obręb: Lipnik w Bielsku-Białej Anna Rodak Publikacja artykułu
2017-03-28 12:27:35 Obwieszczenia o sprzedaży / obwieszczenie - dzierżawa części nieruchomosciu ozn. jako dz. 584/54 obręb Kamienica, polożonej przy al. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, stanowiącej własność Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu Bożena Fodczuk-Wantoła Publikacja artykułu
2017-03-28 12:24:15 Obwieszczenia o sprzedaży / obwieszczenie - dzierżawa części nieruchomości ozn. jako dz. 584/54 obręb Kamienica, położonej przy al. Armii Krajowej, stanowiacej własność Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu Bożena Fodczuk-Wantoła Publikacja artykułu
2017-03-28 11:58:58 Obwieszczenia dot. odszkodowań za nieruchomości / Obwieszczenie, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie działki 1252/92 obręb Kamienica Sylwia Kruczek Publikacja artykułu
2017-03-28 11:37:26 2017 / Uchwała Nr XXVII/501/2017 Rady Miejskiej w B-B z dn. 21.03.2017 r. ws. zmiany Uchwały Nr XXIV/446/2016 Rady Miejskiej w B-B z dn. 20.12.2016 r. - Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska-Białej. Mariola Pezda Publikacja artykułu
2017-03-28 10:40:30 Uchwały RM / Uchwała Nr XXVII/526/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w zachodniej części Bielska-Białej Robert Kosowski Publikacja artykułu
2017-03-28 10:38:58 Uchwały RM / Uchwała Nr XXVII/525/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przemysłu i rzemiosła w Bielsku-Białej Wapienicy przy ulicy Bohaterów Monte Cassinoi Zwierzynieckiej Robert Kosowski Publikacja artykułu