Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-24 14:51:58 Usługi / Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Wybieg dla psów przy Parku Włókniarzy" w ramach Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej Beata Myśliwiec-Pieniądz Edycja artykułu
2017-07-24 12:52:44 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-07-24 12:52:10 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-07-24 11:39:56 Ogłoszenia różne / zawiadamia się, że w dniu3 lipca 2017r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul. Michała Grażyńskiego 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przebudowa odcinka drogi - ul. Zagrody, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, budowa ściany czołowej przepustu od strony wlotu, w ramach zadania pn. "budowa przepustu w ciągu ulicy Zagrody w rejonie skrzyżowania z ulicą Głośną w Bielsku-Białej" na działkach nr: 1339/1, 1339/12, 1392/2, 1398/1, 1398/9, 1398/10, 3545, 3626/1 obręb: Hałcnów w Bielsku-Białej Anna Rodak Publikacja artykułu
2017-07-24 09:03:46 Informacje o wyniku naboru / Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2017-07-21 14:06:36 Roboty Budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Ogólnokształcacych im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej Szymon Matusiewicz Edycja artykułu
2017-07-21 07:13:10 Roboty Budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu pomieszczeń pracowni w obiekcie Bielskiej Szkoły Przemysłowej przy ul. Sixta 20 w ramach zadania pn. Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej Karolina Klaczek Archiwizacja artykułu
2017-07-20 15:46:12 Ogłoszenia różne / obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pod nazwą: Grzegorz Wiciejowski Publikacja artykułu
2017-07-20 15:36:21 Ogłoszenia różne / obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Grzegorz Wiciejowski Publikacja artykułu
2017-07-20 15:16:17 Usługi / Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na usługę polegającą na opracowaniu pełnozakresowej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nowej elewacji budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Komorowickiej 27 w Bielsku-Białej Szymon Pachla Publikacja artykułu