Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-22 14:47:50 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-09-22 14:47:32 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-09-22 13:52:58 Ogłoszenia różne / obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: Grzegorz Wiciejowski Publikacja artykułu
2017-09-22 12:55:40 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-09-22 12:55:26 Projekty uchwał RM / Wykaz projektów przekazanych do Rady Miejskiej kadencja 2014-2018 Ewa Gryzełko Edycja artykułu
2017-09-22 12:43:46 Usługi / Informacja z otwarcia ofert z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - 6 Części Szymon Pachla Publikacja artykułu
2017-09-22 12:40:14 Usługi / Ogłaszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na: wykonanie prac geodezyjnych Szymon Pachla Edycja artykułu
2017-09-22 11:27:54 Ogłoszenia różne / obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalającego zakres raportu w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na przerabianiu poprzez kruszenie kamienia naturalnego na mniejsze frakcje kruszarką szczękową przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej Anna Stopka Publikacja artykułu
2017-09-22 11:07:13 Usługi / Informacja z otwarcia ofert, dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej" - 10 Części. Danuta Lewandowska Publikacja artykułu
2017-09-22 10:37:51 Ogłoszenia różne / obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej sieci cieplnej na rurociągi preizolowane 2 x DN 150/280 – 40/125 mm od komory KS5-4 przy ul. Bartniczej do komory KS5-4-1 przy ul. Doliny Miętusiej w Bielsku-Białej” Anna Stopka Publikacja artykułu