Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-25 16:40:08 Organizacje pozarządowe / Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie "Dom Polski" w dniu 19 maja 2017 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tomasz Szlaga Edycja artykułu
2017-05-25 16:39:14 Organizacje pozarządowe / Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie "Dom Polski" w dniu 19 maja 2017 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tomasz Szlaga Edycja artykułu
2017-05-25 16:36:21 Organizacje pozarządowe / Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie "Dom Polski" w dniu 19 maja 2017 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tomasz Szlaga Publikacja artykułu
2017-05-25 16:25:00 Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych 2017 / Zając Bożena - oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania pełnomocnictwa Ewa Gryzełko Publikacja artykułu
2017-05-25 16:16:27 Zlecenia do 30 tys. EURO / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro, polegającego na organizacji udziału w wydarzeniu plenerowym w związku z realizacją projektu "OWES subregionu południowego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Marta Kubas Publikacja artykułu
2017-05-25 15:28:19 Zarządzenia prezydenta / w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy |Bielsko-Biała, ozn. jako dz. 119/81 obręb Olszówka Dolna. Bożena Jarecka-Kowalówka Publikacja artykułu
2017-05-25 14:47:28 Roboty Budowlane / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie instalacji hydrantowych w obiektach oświatowych w Bielsku-Białej (SP nr 33 oraz ZSPG nr 1) Renata Niklewicz Publikacja artykułu
2017-05-25 14:01:12 Rok 2017 / Informacja o wykonaniu budżetu miasta Bielska-Białej za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku. Małgorzata Szpak Edycja artykułu
2017-05-25 13:29:45 Roboty Budowlane / Remont alejek spacerowych w parku przy ul. Olszówka w Bielsku-Białej Beata Myśliwiec-Pieniądz Publikacja artykułu
2017-05-25 12:46:45 Zarządzenia prezydenta / w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bielsko-Biała, ozn. jako dz. 584/14 oraz dz. 584/74 obręb Olszówka Dolna. Bożena Jarecka-Kowalówka Publikacja artykułu