Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Wykaz fundacji działających na terenie Gminy Bielsko-Biała

2017-10-13 10:28:58
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VIII edycja, przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-10-05 12:02:32
3. Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych

2017-10-03 11:29:23
4. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

2017-09-19 10:08:39
5. Wykaz zarejestrowanych oddziałów stowarzyszeń

2017-09-01 10:53:28
6. Wykaz klubów i związków sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

2017-09-01 10:52:34
7. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-06-23 09:38:57
8. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wpisanych do ewidecji prowadzonej przez Prezydenta Miasta)

2017-06-13 11:31:01
9. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-06-12 13:50:09
10. Zarządzenie nr ON.0050.2280.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie DOM POLSKI.

2017-06-08 13:45:39