Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
1. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

2017-08-11 10:19:38
2. Wykaz fundacji działających na terenie Gminy Bielsko-Biała

2017-08-02 14:45:58
3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu KULTURY FIZYCZNEJ - V edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-08-02 10:16:06
4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku z zakresu KULTURY I SZTUKI - II edycja przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-06-23 09:38:57
5. Wykaz zarejestrowanych organizacji pozarządowych

2017-06-14 12:54:00
6. Ewidencja parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (wpisanych do ewidecji prowadzonej przez Prezydenta Miasta)

2017-06-13 11:31:01
7. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ - VII edycja (WYPOCZYNEK LETNI) przez podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

2017-06-12 13:50:09
8. Zarządzenie nr ON.0050.2280.2017.SO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie DOM POLSKI.

2017-06-08 13:45:39
9. Wykaz zarejestrowanych oddziałów stowarzyszeń

2017-05-31 14:13:22
10. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie "Dom Polski" w dniu 19 maja 2017 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-05-25 16:39:24